Những tiêu chí của một gia sư giỏi

13/09/2017 | 719

Những tiêu chí của một gia sư giỏi

Trung tâm gia sư thì nhiều, rất nhiều… nhưng chúng tôi khác họ. Chúng tôi không phải là “sinh viên kiếm việc làm thêm” như các trung tâm gia sư nhỏ lẻ trên địa bàn Hải Phòng. Con bạn hoàn toàn có thể học tốt lên chỉ là bạn chưa chọn đúng gia sư phù hợp cho con thôi.

0989.20.22.24