HỢP ĐỒNG GIA SƯ

30/08/2021 | 13866

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DẠY HỌC

BÊN A: TRUNG TÂM GIA SƯ HOÀNG YẾN

Đại diện bà: HOÀNG HẢI YẾN

SDT: 0904.20.6866

BÊN B: GIA SƯ NHẬN LỚP 

ĐIỀU 1:

 • Trước khi bên B nhận lớp của bên A, bên B có trách nhiệm đóng cho bên A khoản lệ phí nhận lớp là 40% lương tháng đầu, cụ thể là:  …..(gia sư đã gửi bên trên)
 • Trung tâm hoàn lại 100% phí cho gia sư trong trường hợp sau:
 • Phát sinh từ phía gia đình khi gia sư chưa đi dạy buổi nào (nhà có người mất, học sinh chuyển trường, chuyển nhà…) Trung tâm sẽ cho bên xác minh qua gia đình xác minh thực tế, sau khi xác minh trung tâm hoàn lại phí 100% cho gia sư hoặc đổi gia sư lớp mới (phí chuyển 100% sang lớp mới, nếu lớp mới gia sư nhận phí thấp hơn trung tâm sẽ hoàn lại phí chênh lệch cho gia sư).
 • Gia sư và phụ huynh xếp lịch với nhau không phù hợp, gia sư có trách nhiệm báo ngay cho trung tâm, trung tâm sẽ giới thiệu gia sư thay thế và hoàn lại phí gia sư 100%.

ĐIỀU 2:

 • 2 buổi đầu tiên là dạy thử, nếu ok gia đình nhận thì vẫn tính tiền cả 2 buổi đó, trường hợp gia sư dạy sai bài, đi muộn, dạy không đủ thời gian… để gia đình đổi gia sư khác hoặc không nhận thì 2 buổi đó không tính phí.
 • Trong vòng tối da 2h kể từ thời điểm trung tâm gửi thông tin lớp, gia sư bắt buộc phải liên hệ với phụ huynh để chốt lịch buổi dạy thử.

Vì cũng có nhiều phụ huynh gọi cùng lúc 2 trung tâm gia sư (trung tâm nào có gia sư liên hệ trước thì PH nhận) nên Gia sư nhận thông tin lớp có trách nhiệm liên lạc ngay với gia đình và xếp buổi dạy đầu tiên sớm nhất có thể.

 • Nếu gia sư không gọi cho phụ huynh trong thời gian quy định, khi có sự cố về lớp học do việc chậm chễ liên lạc trung tâm không chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 3:

Trung tâm tư vấn đầy đủ những thông tin nhận được từ gia đình cũng như một số dặn dò cụ thể, nếu gia sư đến trao đổi với gia đình làm sai lời tư vấn hoặc dạy sai bài, trong giờ dạy sử dụng điện thoại làm việc riêng hoặc đi muộn, dạy không đủ thời gian… để gia đình từ chối bên thuê bên B, trong trường hợp này giải quyết như sau:

 1. Nếu bên A đổi gia sư khác mà gia đình chấp nhận bên A sẽ giữ lại 20% phí nhận lớp của bên B.
 2. Nếu bên A đổi gia sư khác mà gia đình không chấp nhận, có nghĩa là bên B làm mất lớp của bên A thì bên A sẽ giữ lại 30% phí nhận lớp của bên B.

ĐIỀU 4:

Khi bên B đã nộp phí gia sư nhưng chưa đến gia đình và thay đổi không nhận lớp (phải báo đến bên A ngay). Trường hợp này giải quyết như sau:

 1. Trường hợp bên A bố trí gia sư thay thế kịp thời cho gia đình thì bên A sẽ nhận lại 50.000 VNĐ phí giao dịch và sẽ hoàn trả lại phí khi gia sư mới nhận lớp.
 2. Trong trường hợp bên A không bố trí kịp thời gia sư thay cho bên B theo đúng thời hạn bên A hẹn với gia đình hoặc giới thiệu gia sư sang gia đình không nhận nữa thì bên A sẽ giữ lại 30% mức phí bên B đã nộp.

ĐIỀU 5:

Gia sư nhận lương gia đình vào cuối tháng khi dạy hết 1 tháng. Trường hợp gia sư bảo gia đình tăng thêm học phí hoặc tự động bớt thời gian dạy trung tâm sẽ thu hồi lại lớp và không hoàn trả lại phí.

ĐIỀU 6:

Tất cả mọi thắc mắc liên quan đến lệ phí trung tâm sẽ giải quyết sau 2 tuần kể từ khi gia sư qua văn phòng làm thủ tục xác minh.

ĐIỀU 7:

Gia sư giới thiệu lớp cho trung tâm sẽ được hưởng 50% mức phí thu được từ lớp đó.

ĐIỀU 8: 

sau khi thống nhất buổi dạy đầu tiên gia sư phải đến đúng hẹn, nếu trễ hẹn mà phụ huynh không đồng ý trung tâm không chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 9:

– Buổi đầu tiên gia sư cho học sinh làm bài kiểm tra nhỏ tầm 15 phút, sau đó dạy thêm kiến thức hoặc bài của học sinh dựa và kết quả bài kiểm tra cuối buổi dạy gia sư ở lại nhận xét với gia đình về tình hình lực học của học sinh.

– Trong quá trình dạy học phải đảm bảo đủ 2 giờ.

ĐIỀU 10:

Nếu gia sư dạy chưa đủ 1 tháng mà phát sinh từ phía phụ huynh không học tiếp (không phải do chất lượng gia sư), trung tâm sẽ tính % của của buổi gia sư đã dạy được.

ĐIỀU 11:

 • Buổi đầu tiên đi dạy gia sư rất nên đến sớm 5,10 như vậy cũng tạo cho PH thiện cảm hơn, PH rất phản cảm khi gia sư vừa dạy vừa xem điện thoại nên gia sư không sử dụng điện thoại trong giờ dạy.
 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên đây, bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm theo như hợp đồng.
 • vì gia sư ở xa không đến trung tâm nên hợp đồng online có hiệu lực như hợp đồng giấy.
0989.20.22.24