HỢP ĐỒNG LỚP MIỄN PHÍ

07/09/2022 | 338

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DẠY HỌC

(dành cho lớp miễn phí)

 

Số hợp đồng:……………; Mã lớp:……………….

Hải Phòng, ngày …… tháng ….. năm 20….

Trụ sở trung tâm gia sư Hoàng Yến, chúng tôi gồm:

BÊN A: TRUNG TÂM GIA SƯ HOÀNG YẾN

Đại diện bà: HOÀNG HẢI YẾN

SDT: 0904.20.6866

BÊN B: GIA SƯ NHẬN LỚP

Đại diện Ông (bà) nhận lớp.

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản, nội dung nhận lớp như sau:

Bên B sẽ dạy tại gia đình ông (bà)……………………………………………………………………………….

Mức thù lao bên B hưởng là: (đã gửi bên trên)

ĐIỀU 1:

Gia sư nhận lớp không cần đóng phí chỉ cần cọc 100k phí cọc nhận lớp (phí này bên A sẽ hoàn trả lại bên B khi bên B nghỉ dạy ( thời gian dạy tối thiểu 4 tháng)

 

ĐIỀU 2:

Gia sư nhận dạy tối thiểu 4 tháng, trước khi nghỉ gia sư báo lại trung tâm để trung tâm bố trí gia sư thay.

Gia sư sẽ lĩnh lương từ trung tâm, trung tâm sẽ chuyển khoản cho gia sư vào ngày mùng 10 hàng tháng. 

  • Ngày 30 hàng tháng gia sư nhắn tin qua zalo gửi chi tiết thời gian dạy HS trong tháng đó để trung tâm tính lương cho gia sư.

VD: Tháng 9 em dạy con các buổi sau:

,thứ 2 (5/6), thứ 6 (9/8),thứ 2 (12/6), thứ 6(19/6),thứ 2 (21/6), thứ 6(25/6), trong đó ngày thứ 2 (30/6) em có lịch dạy nhưng HS ốm nên nghỉ em đã dạy bù vào ngày…. hoặc không sắp được lịch dạy bù.

Vậy tổng tháng 6 em dạy con 8 buổi.

  • Gia sư nhận hợp đồng có trách nhiệm liên lạc ngay với gia đình luôn. Sau khi thống nhất với gia đình buổi dạy đầu tiên gia sư phải đến đúng hẹn.

ĐIỀU 3:

Trung tâm tư vấn đầy đủ những thông tin nhận được từ gia đình cũng như một số dặn dò cụ thể, nếu gia sư đến giao dịch với gia đình làm sai lời tư vấn hoặc chất lượng dạy không tốt, ý thức gia sư còn kém (đi muộn, nghịch điện thoại trong giờ dạy…) để gia đình từ chối bên thuê bên B thì bên A sẽ trừ 50k phí cọc lớp.

ĐIỀU 4:

– Buổi đầu tiên gia sư cho học sinh làm bài kiểm tra nhỏ tầm 20 phút sau đó dạy thêm kiến thức của học sinh thời gian còn lại, dựa và kết quả bài kiểm tra cuối buổi dạy gia sư ở lại nhận xét với gia đình về tình hình lực học của học sinh và hướng dạy của mình (ví dụ học sinh yếu thì trước mắt cháu sẽ lấy lại kiến thức căn bản cho em…)

– Trong quá trình dạy học phải đảm bảo đủ 2 giờ, không được sử dụng điện thoại trong giờ dạy.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên đây, bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm theo như hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày gửi.

ĐẠI ĐIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

0989.20.22.24